Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2014/2015: 

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
  2. Podnoszenie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.
  3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
  4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.